https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Radni wybiorą nazwy

Rozstrzygnięty został konkurs na nazwy rond, które budowane są w Świebodzicach. Rada Miejska Świebodzic, która podejmie ostateczną decyzję, będzie miała trudny wybór.
SONY DSC
 
 
 
 
W poniedziałek, 4 sierpnia, w siedzibie Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej rozstrzygnięty został konkurs na nazwy dla powstających w Świebodzicach rond. Spośród uczestników zabawy wyłoniono dziesięciu laureatów. Ogłoszony 11 kwietnia konkurs pierwotnie miał trwać do 15 czerwca. W efekcie bardzo dużego zainteresowania i napływających nowych propozycji, przedłużony został do 31 lipca. Wybór szczęśliwców powierzono wyjątkowej kapitule konkursowej – podopiecznym Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada”. Pięcioro dzieci: Milena, dwie Wiktorie, Dominik i Patrycjusz, wylosowało dziesięć zgłoszeń: 1. Małgorzata Nowicka – Rondo Michałka, 2. Marcin Oślizło – Rondo im. Jana Pawła II, 3. Andrzej Kunaszowski – Rondo Świętego Franciszka, 4. Mateusz Ostrowski – Rondo Pawła Sosika, 5. Marzena Chmielewska – Rondo Olszańskie, 6. Agata Jaracz-Namlik – Rondo Lotników, 7. Monika Juszkiewicz – Rondo im. Księżnej Daisy, 8. Jadwiga Suproń – Rondo Żołnierzy Wyklętych/Rondo Dywizjonu 303, 9. Krzysztof Baranowski – Rondo Żołnierzy Wyklętych/Rondo Dywizjonu 303, 10. Piotr Jóźków – Rondo Żołnierzy Wyklętych/Rondo Dywizjonu 303.
– W celu odebrania nagród wymienione osoby prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, ul. Świdnicka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu miejskiego. Jednocześnie informujemy, że konkurs nie miał charakteru plebiscytu, a nazwa, która otrzymała największą liczbę głosów nie zostanie automatycznie obowiązującą. Zgłoszone przez Państwa pomysły zostaną przedstawione radzie miejskiej, do której kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie nadawania nazw ulicom i placom. Decyzję w sprawie nazwy dla ronda przy ul. Olszańskiej Rada Miejska podejmie jeszcze w obecnej kadencji. Kwestię nazw dla pozostałych rond – przy kościele św. Franciszka oraz na Pełcznicy podejmie rada miejska następnej kadencji – wyjaśnia Tomasz Merchut, p. o. rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj