https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe między starszymi

Każdy dzień przybliża rodziny, którym w Wałbrzychu przyznano mieszkania komunalne, do radosnego momentu wprowadzenia się do nowych bloków. Wkrótce rozpocznie się dla nich kolejny życiowy etap, tym razem w wymarzonej przystani.
Nowe bloki 1
 
 
 
Chociaż trwają jeszcze prace, budynki przy ul. Jana Pawła II na Podzamczu już teraz prezentują się nader efektownie. Należy oczekiwać, że standard ich wnętrz będzie dorównywał wyglądowi zewnętrznemu i ułatwi życie 120 rodzinom, które otrzymały nowe lokum. Podobne nadzieje związane są z blokami, które przekazane zostaną szczęśliwcom na Nowym Mieście i Białym Kamieniu.
Przy ul. Jana Pawła II współczesność blisko sąsiaduje z historią. Wokół wznoszonych budynków stoją tam bowiem domy ponad 30-letnie, powstałe w pierwszych latach nowej dzielnicy, np. wysokie tzw. dolarowce przy ul. Kasztelańskiej.
Oglądając place budowy należy kolejny raz przyklasnąć inicjatywie wałbrzyskich władz. W niewielu polskich miastach podjęto się bowiem podobnego przedsięwzięcia, a mieszkania komunalne kojarzą się tam zwykle ze starą i wyeksploatowaną zabudową.
Jeszcze niedawno podczas spotkań prezydenta dr Romana Szełemeja z mieszkańcami Podzamcza, słyszało się gwałtowne protesty przeciwko wznoszeniu nowych bloków, których mieszkańcy mieli rzekomo zakłócać spokój swoim sąsiadom. Ludzi małostkowych, złośliwych i nieczułych na potrzeby innych, nigdzie nie brakuje. Ciekawe, czy obecnie, oglądając nowe osiedle, trwali by nadal przy swojej opinii…
Andrzej Basiński

REKLAMA

Kliknij tutaj