https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konno po Stawach Milickich

Dolina Baryczy jest miejscem idealnym do uprawiania turystyki konnej – płaski teren, piękne, łatwe i bezpieczne trasy, mały ruch turystyczny. Dobrze rozwinięta infrastruktura – wiaty, stanice, zagrody, miejsca gdzie można nauczyć się jazdy konnej, wynająć lub oddać konia pod opiekę .
internet 2 - konno
 
 
 
 
 
Szlak konny Doliny Baryczy powstał w 2006 roku. Najodleglejsze zakątki Doliny Baryczy połączono w jedną duża pętlę wraz licznymi małymi pętlami wokół końskich zagród – gospodarstw hodujących konie i udostępniających swoje tereny turystom w siodle i na bryczce. Obecnie szlak konny liczy ponad 160km i jest zaliczany do najpiękniejszych w Polsce – wytyczono go pięknymi traktami leśnymi, groblami stawowymi, wzdłuż dróg polnych. Niepowtarzalny krajobraz stawów milickich – lasy poprzetykane polanami, łąki -mokradłami, pola – stawami, gdzie pośród światowej klasy przyrody napotkamy małe wioski z zachowaną lokalna architekturą.
Szlak konny doliny Baryczy
– część dolnośląska, 80km
Lasów – Sułów – Piękocin – Gogołowice – Trzebicko – Lelików – Grabownica – Czatkowice – Dąbrowa – Krośnice – Lasowice
– część wielkopolska, 67km
Sadowie/Strzyżew – Przygodziczki – Dębnica – Trzcieliny – Huta – Moja Wola – Poręby
Informacja turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej w Miliczu
pl.Waresiaka 7
tel. 71 74 000 55
it@milicz.pl
Dolina Baryczy jest miejscem idealnym do uprawiania turystyki konnej – płaski teren, piękne, łatwe i bezpieczne trasy, mały ruch turystyczny. Dobrze rozwinięta infrastruktura – wiaty, stanice, zagrody, miejsca gdzie można nauczyć się jazdy konnej, wynająć lub oddać konia pod opiekę .
 
Szlak konny Doliny Baryczy powstał w 2006 roku. Najodleglejsze zakątki Doliny Baryczy połączono w jedną duża pętlę wraz licznymi małymi pętlami wokół końskich zagród – gospodarstw hodujących konie i udostępniających swoje tereny turystom w siodle i na bryczce. Obecnie szlak konny liczy ponad 160km i jest zaliczany do najpiękniejszych w Polsce – wytyczono go pięknymi traktami leśnymi, groblami stawowymi, wzdłuż dróg polnych. Niepowtarzalny krajobraz stawów milickich – lasy poprzetykane polanami, łąki -mokradłami, pola – stawami, gdzie pośród światowej klasy przyrody napotkamy małe wioski z zachowaną lokalna architekturą.
Szlak konny doliny Baryczy
– część dolnośląska, 80km
Lasów – Sułów – Piękocin – Gogołowice – Trzebicko – Lelików – Grabownica – Czatkowice – Dąbrowa – Krośnice – Lasowice
– część wielkopolska, 67km
Sadowie/Strzyżew – Przygodziczki – Dębnica – Trzcieliny – Huta – Moja Wola – Poręby
Informacja turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej w Miliczu
pl.Waresiaka 7
tel. 71 74 000 55
it@milicz.pl

REKLAMA

Click Here