https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tradycyjne powożenie

W dniach 12-13 lipca 2014 na terenie zamku Książ w Wałbrzychu oraz sąsiadującego z nim Państwowego Stada Ogierów Książ, odbędzie się II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia. Sędzią głównym konkursu będzie przewodniczący Międzynarodowej Federacji Tradycyjnego Powożenia AIAT, baron Christiana de Langlade.
 
Traditional-Driving
 
Konkursy tradycyjnego powożenia są organizowane na całym świecie w miejscach atrakcyjnych historycznie i krajobrazowo, w otoczeniu pałaców, zamków lub stadnin koni z dużym udziałem lokalnych społeczności oraz turystów. Celem konkursów jest promocja tradycyjnego stylu powożenia i związanego z tym obyczaju oraz pokazanie piękna historycznych zaprzęgów, elegancji strojów i zachowań. Obserwowanie przez widzów konkursu ma być nie tylko przeżyciem sportowym, ale przede wszystkim estetycznym i przeniesieniem do innej epoki.
(RED)

REKLAMA

Click Here