https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Absolutorium dla prezydenta

Rada Miejska Wałbrzycha udzieliła prezydentowi Romanowi Szełemejowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 i zatwierdziła sprawozdanie finansowe miasta za rok 2013.
 
rada miejska
 
 
 
 
 
– Ta decyzja to uznanie dla naszej wspólnej Pracy, za co bardzo dziękuję wszystkim  radnym. Budżet 2013 r. był szczególny, głównie z powodu bezprecedensowego odzyskania przez Wałbrzych praw grodzkich, a co za tym idzie przejęcie zadań, majątku i zobowiązań powiatu, w tym jego zadłużenia w wysokości ok. 35 mln zł.- mówił Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Skarbnik miasta przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Dochody miasta w 2013 r. wyniosły ponad 478 mln zł, a wydatki 519 mln zł. Władze miasta pozyskały ze środków UE ponad 32 mln zł.
– Rok 2013 to przede wszystkim rok inwestycji, które zostały zrealizowane w wysokości  98 837 240,03 zł  co stanowi  19 %  ogółu wydatków. Na realizację zadań inwestycyjnych Miasto Wałbrzych pozyskało  23 435 413,14  zł  a udział własny wyniósł  75 401 826,89 zł. Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić : modernizację infrastruktury transportu publicznego, modernizacje i przebudowy dróg:  ul. 11 Listopada, Wieniawskiego i De Gaulle’a,  Wysockiego, Uczniowska, Broniewskiego, Sokołowskiego, Makuszyńskiego,  budowę budynków komunalnych przy ul. Andersa, Staszica i Jana Pawła II, budowę żłobka przy ul. Giserskiej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół Al. Podwale,  przebudowę mieszkań komunalnych przy ul. Rolniczej i Drzymały, modernizację obiektów szkolnych w ramach programu „Szkoła od nowa” – wylicza Anna Żabska, asystent prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

REKLAMA

Click Here