https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zadłużenie zmalało

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz na sesji Rady Miejskiej Świebodzic otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013. To już ósmy raz, gdy Burmistrz zyskuje aprobatę radnych w kwestii realizacji planu finansowego gminy.
 
absolutorium
 
 
 
 
 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, a sześć osób się wstrzymało, więc absolutorium zostało udzielone. Ale czy mogło być inaczej, skoro kolejny rok z rzędu Gmina osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i znacznie redukuje zadłużenie?
– Komisja Rewizyjna zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych poddała analizie stan finansów Gminy Świebodzice za rok 2013 – wyjaśniła kwestie proceduralne radna Teresa Małecka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. – Wskaźniki finansowe pozwalają stwierdzić, że kondycja finansowa Gminy Świebodzice jest dobra – podsumowała wypowiedź radna.
Trzeba zauważyć, że kolejny rok z rzędu udaje się redukować zadłużenie gminy. Na koniec roku 2013 wynosiło ono 12 469 000 zł i było o niemal trzy miliony niższe niż na zakończenie roku 2012.
– Dochody bieżące Gminy zostały zrealizowane w kwocie 62.238.935 zł, co stanowi 99,17% założonego planu, a to bardzo dobry wskaźnik. W przypadku wydatków bieżących, te zostały zrealizowane w kwocie 57.546.246 zł. Porównując te dwie liczby łatwo dojść do wniosku, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest dodatnia. Oznacza to, że Świebodzice spełniają wymóg ustawodawcy, który mówi, że na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących – podsumował burmistrz, dodając, że jest bardzo wdzięczny wszystkim osobom pracującym na co dzień na rzecz Gminy.
Na temat realizacji budżetu gminy Świebodzice w roku 2013 pozytywną opinię wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close