https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

22 miliony dla firm

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację kolejnej edycji programu JEREMIE. – Dla dolnośląskich przedsiębiorców tym razem mamy 22 miliony złotych i jesteśmy pierwszym pośrednikiem finansowym, który rozpoczyna realizację zadania w ramach konkursu na Pożyczkę Globalną – mówi Robert Jagła, prezes Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
 
podpisanie umowy
 
 
 
 
 
Oficjalne zawarcie umowy na unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Dokumenty sygnowali: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj, Dariusz Wieloch – zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz – w imieniu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – prezes zarządu Robert Jagła i członek zarządu Zdzisława Leszczyńska – Chruścik.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zrealizował już cztery umowy w ramach inicjatywy JEREMIE, które zawarł z Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie dotyczyły preferencyjnych pożyczek dla firm z sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Tylko w latach 2010 – 2013, dzięki inicjatywie JEREMIE, przedsiębiorcy otrzymali aż 83 miliony złotych wsparcia, z czego 8 milionów złotych było wkładem własnym FRW. Teraz rozpoczyna się kolejny etap. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców ma 22 miliony złotych (z czego: 20 milionów złotych pochodzi Banku Gospodarstwa Krajowego, a 2 miliony złotych to wkład własny FRW).
– Dobra informacja to taka, że przy różnych zawirowaniach w branży finansowej, my pozostajemy przy dotychczasowych, bardzo korzystnych warunkach. Nadal oferujemy pożyczki do 1 miliona złotych, stałe oprocentowanie roczne w wysokości 2% i nie pobieramy prowizji za rozpatrzenie wniosku – zapewnia Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
(RED)
 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację kolejnej edycji programu JEREMIE.

REKLAMA

Click Here