https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na Dolny Śląsk trafi ponad 9 mld zł…

…mówi dr Jerzy Tutaj – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykładowca akademicki, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a obecnie kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
Na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego?
Jerzy Tutaj
 
 
 
 
 
Jerzy Tutaj: – 8 kwietnia podczas posiedzenia zarządu województwa przyjęliśmy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Teraz negocjujemy ten dokument w Brukseli.  Komisja Europejska przedstawi swoje uwagi w terminie 3 miesięcy od daty przedłożenia programu.  Po zatwierdzeniu przez Komisję na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld EUR, czyli ponad 9 mld zł. Będzie to niewątpliwie ogromna szansa dla nas wszystkich, ale i wielka odpowiedzialność.
 
W minionych miesiącach pracował Pan nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa. Co ciekawego znajdziemy w tym dokumencie?
– W ramach konsultacji społecznych nad tym dokumentem odbyłem kilkadziesiąt spotkań w całym województwie. Aktualizacja strategii to bardzo sumienna praca, która zagwarantuje mieszkańcom Dolnego Śląska rozwój i dobrze zaplanowaną przyszłość. Jestem przekonany, że tylko mądre, a przede wszystkim wspólne działania służące rozwojowi wszystkich dziedzin naszego życia, od społecznego po gospodarcze. To właśnie dzięki takim inwestycjom jesteśmy każdego dnia jeszcze bliżej celu, jakim jest nowoczesna gospodarka w atrakcyjnym środowisku.
 
Według Pana na czym powinna polegać innowacyjna gospodarka?
– Aby stworzyć innowacyjną gospodarkę, najpierw trzeba bardzo dobrze wykształcić młodych. Jak już Pan wspomniał, pracuję ze studentami, ale przede wszystkim bardzo często biorę udział w konferencjach czy debatach na uczelniach wyższych. W osobach młodych tkwi wielki potencjał, który trzeba należycie wykorzystać. W nowym programowaniu to przedsiębiorcy będą otrzymywać granty na badania, które przeprowadzą uczelnie. Uważam, że pozytywnie wpłynie to na naszą gospodarkę, a przeprowadzane badania będą wykorzystywane w praktyce, co zapewne stworzy nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju naszego kraju. Uniwersytety będą miały jeszcze większe możliwości na bliską współpracę z przedsiębiorcami, studenci będą mogli poznawać przedsiębiorstwa, parki technologiczne, jednocześnie wdrażając swoje pomysły.
 
25 maja br. odbędzie się głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego zdecydował się Pan na start w tych wyborach?
– Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ są to bardzo istotne wybory ze względu na pozycję Polski w Europie. Przede wszystkim pokażą, czy chcemy dalszej integracji z pozostałymi państwami członkowskimi, czy wolimy izolować nasz kraj od Europy. W Parlamencie Europejskim potrzebujemy ludzi rozsądnych, z wiedzą na temat funkcjonowania unijnych instytucji. Osób, które merytorycznie będą zabiegać o realizację naszych pomysłów.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj