https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na Dolny Śląsk trafi ponad 9 mld zł…

…mówi dr Jerzy Tutaj – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykładowca akademicki, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a obecnie kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
Na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego?
Jerzy Tutaj
 
 
 
 
 
Jerzy Tutaj: – 8 kwietnia podczas posiedzenia zarządu województwa przyjęliśmy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Teraz negocjujemy ten dokument w Brukseli.  Komisja Europejska przedstawi swoje uwagi w terminie 3 miesięcy od daty przedłożenia programu.  Po zatwierdzeniu przez Komisję na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld EUR, czyli ponad 9 mld zł. Będzie to niewątpliwie ogromna szansa dla nas wszystkich, ale i wielka odpowiedzialność.
 
W minionych miesiącach pracował Pan nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa. Co ciekawego znajdziemy w tym dokumencie?
– W ramach konsultacji społecznych nad tym dokumentem odbyłem kilkadziesiąt spotkań w całym województwie. Aktualizacja strategii to bardzo sumienna praca, która zagwarantuje mieszkańcom Dolnego Śląska rozwój i dobrze zaplanowaną przyszłość. Jestem przekonany, że tylko mądre, a przede wszystkim wspólne działania służące rozwojowi wszystkich dziedzin naszego życia, od społecznego po gospodarcze. To właśnie dzięki takim inwestycjom jesteśmy każdego dnia jeszcze bliżej celu, jakim jest nowoczesna gospodarka w atrakcyjnym środowisku.
 
Według Pana na czym powinna polegać innowacyjna gospodarka?
– Aby stworzyć innowacyjną gospodarkę, najpierw trzeba bardzo dobrze wykształcić młodych. Jak już Pan wspomniał, pracuję ze studentami, ale przede wszystkim bardzo często biorę udział w konferencjach czy debatach na uczelniach wyższych. W osobach młodych tkwi wielki potencjał, który trzeba należycie wykorzystać. W nowym programowaniu to przedsiębiorcy będą otrzymywać granty na badania, które przeprowadzą uczelnie. Uważam, że pozytywnie wpłynie to na naszą gospodarkę, a przeprowadzane badania będą wykorzystywane w praktyce, co zapewne stworzy nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju naszego kraju. Uniwersytety będą miały jeszcze większe możliwości na bliską współpracę z przedsiębiorcami, studenci będą mogli poznawać przedsiębiorstwa, parki technologiczne, jednocześnie wdrażając swoje pomysły.
 
25 maja br. odbędzie się głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego zdecydował się Pan na start w tych wyborach?
– Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ są to bardzo istotne wybory ze względu na pozycję Polski w Europie. Przede wszystkim pokażą, czy chcemy dalszej integracji z pozostałymi państwami członkowskimi, czy wolimy izolować nasz kraj od Europy. W Parlamencie Europejskim potrzebujemy ludzi rozsądnych, z wiedzą na temat funkcjonowania unijnych instytucji. Osób, które merytorycznie będą zabiegać o realizację naszych pomysłów.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close