https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szokująca projekcja

Ogromne wrażenie wywarła na widzach projekcja dokumentu ,,Niedokończony film”, realizowana w ramach projektu ,,Wieczór z dokumentem – kręci nas kino historyczne”. Drastyczne sceny dokumentu w pełni uświadomiły licznie przybyłym widzom tragedię Żydów funkcjonujących w warszawskim getcie.
 
Nagradzany na wielu festiwalach, niecodzienny dokument o życiu w getcie został wyemitowany w ramach projektu realizowanego przez głuszyckie Centrum Kultury-MBP wraz z Fundacją ,,Świat, którego już nie ma…” Łukasza Kazka. Film został zrealizowany w maju 1942 r. w Getcie Warszawskim, na teren którego przybyła wówczas ekipa filmowa Urzędu Propagandy III Rzeszy.
– Operatorzy pracowali przez miesiąc, rejestrując sceny z życia  ulicy, pokazując skrajną nędzę i świat dobrze odżywionych, wchodząc  do zabiedzonych podwórek i wykwintnych restauracji, kreując świat  kontrastów i pracując nad „uchwyceniem żydowskiego charakteru” –  mówi Łukasz Kazek. – W istocie ujęcia były inscenizowane, kilkakrotnie powtarzane, osoby widoczne na nich były przywożone przez Niemców i odgrywały swoją rolę lub byli to mieszkańcy getta zmuszani do określonego zachowania, np. uśmiechania się czy żywego reagowania na oglądany spektakl teatralny (publiczność zgarnięto z ulicy).  Widoczne na ekranie towary na targu i potrawy w restauracji także przywozili Niemcy na potrzeby filmu.
Dokument – udostępniony przez PLANETE DOC – wywarł ogromne wrażenie na przybyłych na projekcję widzach, którzy zgodnie stwierdzili, że film nie tylko poszerzył ich wiedzę na temat historii II wojny światowej, ale przede wszystkim uzmysłowił, w jakich warunkach żyli i masowo umierali ludzie w warszawskim getcie. Dokument pokazywały bowiem nie tylko realia funkcjonowania Żydów w 1942 roku (życie codzienne, obrzędowość), ale także drastyczne sceny śmierci i niehumanitarny pochówek w masowych grobach. Uzupełnieniem dokumentu były wypowiedzi tych, którym udało się przeżyć oraz upublicznienie fragmentów przesłuchań jednego z operatorów filmowych.
Ostatnią już projekcję w ramach kina historycznego zaplanowano na 5 czerwca.
(RED)
 
film1
 
 
 
 
 
,,Niedokończony film” zszokował widzów w Głuszycy.

REKLAMA

Click Here