https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwestują w drogi

walim inwestycje 2014Budżet gminy Walim na 2014 rok przewiduje wiele zadań zmierzających do polepszenia terenów gminy, a także inwestycji poprawiających walory infrastrukturalne oraz turystyczne. Zostały rozstrzygnięte przetargi na odbudowę czterech dróg gminnych. Wszystkie prace finansowane będą z budżetu gminy Walim.
 
Trwają prace na ul. Zarzecze w Jugowicach. Zły stan drogi utrudnia poruszanie się mieszkańcom i właścicielom firm, dlatego na odcinku ok. 125 metrów bieżących drogi zostanie wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego, odwodnienie pobliskich budynków oraz zostanie wykonana warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace w kolejnych miejscach. Na ul. Adama Mickiewicza w Walimiu inwestycja polegać będzie na odbudowie ok. 215 metrów bieżących nawierzchni, poprzez zerwanie starej nawierzchni asfaltowej, regulację rowu przydrożnego, poszerzenie miejsc parkingowych oraz odbudowę  nawierzchni. Na Placu Łokietka w Walimiu zadanie będzie polegało na odbudowie ok. 34 metrów bieżących drogi, poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie warstwy asfaltowej. Natomiast droga gminna na działce 242 w miejscowości Dziećmorowice – dotychczas gruntowa i mocno uszkodzona, wymaga natychmiastowej naprawy. Prace wykonane w technologii masy asfaltowej zabezpieczą ją przed skutkami ulewnych opadów deszczu, które często pojawiają się na naszym terenie.
(RED)

REKLAMA

Click Here