https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zaśmiecona natura

teren gminy gluszycaOd wielu lat władze Głuszycy nie są w stanie rozwiązać problemu nielegalnego wysypiska śmieci przy drodze powiatowej Głuszyca Górna – Łomnica. – Działania urzędników ograniczyły się do wywieszenia kartki z informacją o zakazie wyrzucania odpadów komunalnych. A przecież to jest obszar chroniony Natura 2000 – mówi Beata Żołnieruk, radna powiatu wałbrzyskiego, która poprosiła o interwencję władze powiatu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Więcej w Tygodniku DB 2010 nr 10 (185) z 13.03.2014

REKLAMA

Click Here