https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Centralne Biuro Windykacyjne w Wałbrzychu!

f2cbw11Pragniemy zostać Państwa partnerem w zakresie realizacji różnorodnych potrzeb; zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Każdy, kto zawita do Centralnego Biura Windykacyjnego może liczyć na profesjonalną obsługę i przyjazną atmosferę. Państwa satysfakcja i poczucie pełnego zadowolenia i bezpieczeństwa stanowią nasze priorytety.
 
Oto, co Państwu oferujemy:
Windykacja z gwarancją skuteczności – dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Pokrywamy wszelkie koszty opłat sądowych oraz zastępstw prawnych. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Prowizja od 1 % kwoty wierzytelności. Opcja zagwarantowania skuteczności.
Zlecenia od wierzycieli wekslowych – powiernicze lub pełnomocnicze występowanie w charakterze indosatariusza. Przeprowadzamy wszystkie czynności wekslowe (od pomocy w uzupełnieniu weksli „in blanco”, przedstawienia weksli do zapłaty, poprzez protesty, notyfikacje do postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego). Pokrywamy wszelkie koszty opłat sądowych oraz zastępstw prawnych. NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.
Zakup wierzytelności – kupimy każdą wierzytelność. Cena do 95 % kwoty głównej. Umowa sprzedaży praw lub przelew.
Zakup weksli – kupimy każdy weksel. Cena do 100 % sumy wekslowej.
Poręczenia i wyręczenia wekslowe – prowizje od 1 % sumy wekslowej.
Skup weksli emitowanych jako środki pieniężne – dyskonto od 1 % sumy wekslowej.
Zlecenia od dłużników wekslowych – doradztwo w zakresie uchylenia się od niesłusznego roszczenia wekslowego.
 
Centralne Biuro Windykacyjne sp. z o.o. Warszawa
Oddział w Wałbrzychu
pl. Magistracki 3 pok. 19
tel. (22) 21 39 335
tel. 534 626 704
e-mail: cbw@vp.pl
www.weksel.manifo.com
 

REKLAMA