https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Minister dał pieniądze

promesy2014 czarny borDobre wiadomości z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotarły do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz do urzędów gmin w Głuszycy i Czarnym Borze. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznano powiatowi promesę w wysokości 2 mln. zł. Pieniądze dostaną także gminy.
 
Pozyskane przez powiat wałbrzyski środki zostaną przeznaczone na trzy zdania. W pierwszej kolejności zostanie dokończona przebudowa mostu przy ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze. Dzięki pieniądzom z promesy zadanie to zostanie ostatecznie ukończone. Most został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 roku. Z kolejnej porcji środków wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej na odcinku Kochanów-Mieroszów. Jest to ważna turystycznie droga, bo prowadzi do niewątpliwych atrakcji gminy Mieroszów, którymi są zabytkowa kuźnia w Różanej i ZOO w Łącznej. Trzecie zadanie, na które przyznano ministerialną promesę, to remont drogi powiatowej z Walimia do Rzeczki, także bardzo ważne dla powiatowego ruchu turystycznego. Jak wiadomo, ta malownicza miejscowość w gminie Walim, może się pochwalić aż czterema wyciągami narciarskimi. Zadanie to zostanie podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności remontu doczeka się 750 m tej drogi.
Także gmina Czarny Bór jest beneficjentem promes z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wójt Adam Górecki otrzymał z rąk Stanisława Huskowskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji promesy na odbudowę dróg gminnych. Środki zostały przyznane w ramach podziału na usuwanie klęsk żywiołowych na drogi, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011 i 2013 roku. Z kolei burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odebrała dwie promesy o łącznej wartości 0,5 miliona złotych. Pozyskana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie odbudowy dwóch mostów w Głuszycy Górnej oraz na kontynuację prac przy infrastrukturze technicznej cieku wodnego „R-20” w Grzmiącej. Zadanie w Grzmiącej będzie realizowane pod warunkiem zapewnienia jego 100% finansowania.
(RED)
 
Foto: Wójt Adam Górecki odbiera promesę od wiceministra Stanisława Huskowskiego.

REKLAMA

REKLAMA