https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Minister dał pieniądze

promesy2014 czarny borDobre wiadomości z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotarły do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz do urzędów gmin w Głuszycy i Czarnym Borze. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznano powiatowi promesę w wysokości 2 mln. zł. Pieniądze dostaną także gminy.
 
Pozyskane przez powiat wałbrzyski środki zostaną przeznaczone na trzy zdania. W pierwszej kolejności zostanie dokończona przebudowa mostu przy ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze. Dzięki pieniądzom z promesy zadanie to zostanie ostatecznie ukończone. Most został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 roku. Z kolejnej porcji środków wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej na odcinku Kochanów-Mieroszów. Jest to ważna turystycznie droga, bo prowadzi do niewątpliwych atrakcji gminy Mieroszów, którymi są zabytkowa kuźnia w Różanej i ZOO w Łącznej. Trzecie zadanie, na które przyznano ministerialną promesę, to remont drogi powiatowej z Walimia do Rzeczki, także bardzo ważne dla powiatowego ruchu turystycznego. Jak wiadomo, ta malownicza miejscowość w gminie Walim, może się pochwalić aż czterema wyciągami narciarskimi. Zadanie to zostanie podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności remontu doczeka się 750 m tej drogi.
Także gmina Czarny Bór jest beneficjentem promes z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wójt Adam Górecki otrzymał z rąk Stanisława Huskowskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji promesy na odbudowę dróg gminnych. Środki zostały przyznane w ramach podziału na usuwanie klęsk żywiołowych na drogi, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011 i 2013 roku. Z kolei burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odebrała dwie promesy o łącznej wartości 0,5 miliona złotych. Pozyskana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie odbudowy dwóch mostów w Głuszycy Górnej oraz na kontynuację prac przy infrastrukturze technicznej cieku wodnego „R-20” w Grzmiącej. Zadanie w Grzmiącej będzie realizowane pod warunkiem zapewnienia jego 100% finansowania.
(RED)
 
Foto: Wójt Adam Górecki odbiera promesę od wiceministra Stanisława Huskowskiego.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close