https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Echa naszych publikacji

boisko26Właściciele kilku wałbrzyskich firm walczą o odzyskanie pieniędzy za pracę na budowie boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. 5 wałbrzyskich firm nie dostało zapłaty na kwotę 215 tys. zł i – w akcie desperacji – grozi zablokowaniem niedokończonej inwestycji. – Gmina nakazała wyjaśnienie przez generalnego wykonawcę zaistniałej sytuacji w kwestii niedotrzymania zapisów umownych przez firmy podwykonawcze – wyjaśnia Anna Żabska, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
 
– Podejmujemy te działania z powodu niewypłacanych należności wałbrzyskim podwykonawcom, przez firmę realizującą tę budowę – wyjaśniał przed tygodniem na naszych łamach Jerzy Pawłowski, właściciel jednej z poszkodowanych firm.
Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli firm z Wrocławia, którzy zatrudniali wałbrzyskie firmy przy inwestycji w PSP 26 w Wałbrzychu.
Inwestorem jest gmina Wałbrzych, która po naszej publikacji wydała oświadczenie:
– W związku pojawiającymi się informacjami nt. firm pracujących przy budowie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26, Biuro Inwestycji wyjaśnia, że na dzień 11.02.2014 roboty budowlane przy budowie kompleksu sportowego nie są zakończone, a tym samym nie zostały do końca rozliczone i odebrane protokołem końcowym, który stanowi podstawę do rozliczenia i oceny jakościowej wykonanych robót. Informujemy, że firma MORIS-SPORT wystawiła faktury zgodnie z umową i harmonogramem do 80% wartości kontraktu za faktycznie wykonane roboty. Pozostała część zostanie uregulowana zgodnie z umową. MORIS-SPORT Sp. o.o. zgłosiła pisemnie, przedstawiając do akceptacji Gminie, umowy z podwykonawcami na wykonanie robót budowlanych: firmie AB TECH Andrzej Bartosiewicz oraz ,,UNIPRALL” Sp. z o.o. W umowach MORIS-SPORT zastrzegł, że „Wykonawca nie może zlecić wykonanie części robót lub usług podwykonawcom”. W związku z powyższym Gmina wyraziła swoje zaniepokojenie i nakazała wyjaśnienie przez Generalnego Wykonawcę zaistniałej sytuacji w kwestii niedotrzymania zapisów umownych przez firmy podwykonawcze – czytamy w piśmie przesłanym naszej redakcji przez Annę Żabską, rzecznika prasowego prezydenta Wałbrzycha.
Niestety, z przedstawicielami generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy nie udało się nam skontaktować.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty