https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Echa naszych publikacji

boisko26Właściciele kilku wałbrzyskich firm walczą o odzyskanie pieniędzy za pracę na budowie boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. 5 wałbrzyskich firm nie dostało zapłaty na kwotę 215 tys. zł i – w akcie desperacji – grozi zablokowaniem niedokończonej inwestycji. – Gmina nakazała wyjaśnienie przez generalnego wykonawcę zaistniałej sytuacji w kwestii niedotrzymania zapisów umownych przez firmy podwykonawcze – wyjaśnia Anna Żabska, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
 
– Podejmujemy te działania z powodu niewypłacanych należności wałbrzyskim podwykonawcom, przez firmę realizującą tę budowę – wyjaśniał przed tygodniem na naszych łamach Jerzy Pawłowski, właściciel jednej z poszkodowanych firm.
Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli firm z Wrocławia, którzy zatrudniali wałbrzyskie firmy przy inwestycji w PSP 26 w Wałbrzychu.
Inwestorem jest gmina Wałbrzych, która po naszej publikacji wydała oświadczenie:
– W związku pojawiającymi się informacjami nt. firm pracujących przy budowie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26, Biuro Inwestycji wyjaśnia, że na dzień 11.02.2014 roboty budowlane przy budowie kompleksu sportowego nie są zakończone, a tym samym nie zostały do końca rozliczone i odebrane protokołem końcowym, który stanowi podstawę do rozliczenia i oceny jakościowej wykonanych robót. Informujemy, że firma MORIS-SPORT wystawiła faktury zgodnie z umową i harmonogramem do 80% wartości kontraktu za faktycznie wykonane roboty. Pozostała część zostanie uregulowana zgodnie z umową. MORIS-SPORT Sp. o.o. zgłosiła pisemnie, przedstawiając do akceptacji Gminie, umowy z podwykonawcami na wykonanie robót budowlanych: firmie AB TECH Andrzej Bartosiewicz oraz ,,UNIPRALL” Sp. z o.o. W umowach MORIS-SPORT zastrzegł, że „Wykonawca nie może zlecić wykonanie części robót lub usług podwykonawcom”. W związku z powyższym Gmina wyraziła swoje zaniepokojenie i nakazała wyjaśnienie przez Generalnego Wykonawcę zaistniałej sytuacji w kwestii niedotrzymania zapisów umownych przez firmy podwykonawcze – czytamy w piśmie przesłanym naszej redakcji przez Annę Żabską, rzecznika prasowego prezydenta Wałbrzycha.
Niestety, z przedstawicielami generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy nie udało się nam skontaktować.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close