https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Minister dał na Grodno

grodnoSą kolejne pieniądze na ratowanie zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Tym razem gmina Walim dostała na ten cel dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Minister, w ramach programu dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 – ochrona zabytków, przyznał gminie Walim dofinansowanie w wysokości 300 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania „Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.) – Budynek Bramny: stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej stylizowanej na historyczną”.
– To zadanie inwestycyjne, które planowane jest do realizacji w tym roku w zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, swym zakresem będzie obejmowało kilka działań. Zaplanowaliśmy przebudowę placu przedwejściowego, w tym zabezpieczenie zagrożonej osunięciem skarpy, przez poszerzenie tarasu przedwejściowego, częściową likwidację górnej części istniejącej ściany oporowej oraz zabezpieczenie skarpy murem oporowym, licowanym miejscowym kamieniem łupanym. Wykonamy także utwardzenie kamieniami i wyprofilowanie nawierzchni z instalacją odwodnieniową tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym, w tym: izolację przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, wzmocnienie i konserwację portalu bramnego wejścia głównego do zamku oraz wymianę stolarki okiennej budynku. Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego – wyjaśnia Adam Hausman, wójt gminy Walim.
(RED)

REKLAMA

Click Here