https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Minister dał na Grodno

grodnoSą kolejne pieniądze na ratowanie zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Tym razem gmina Walim dostała na ten cel dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Minister, w ramach programu dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 – ochrona zabytków, przyznał gminie Walim dofinansowanie w wysokości 300 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania „Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.) – Budynek Bramny: stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej stylizowanej na historyczną”.
– To zadanie inwestycyjne, które planowane jest do realizacji w tym roku w zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, swym zakresem będzie obejmowało kilka działań. Zaplanowaliśmy przebudowę placu przedwejściowego, w tym zabezpieczenie zagrożonej osunięciem skarpy, przez poszerzenie tarasu przedwejściowego, częściową likwidację górnej części istniejącej ściany oporowej oraz zabezpieczenie skarpy murem oporowym, licowanym miejscowym kamieniem łupanym. Wykonamy także utwardzenie kamieniami i wyprofilowanie nawierzchni z instalacją odwodnieniową tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym, w tym: izolację przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, wzmocnienie i konserwację portalu bramnego wejścia głównego do zamku oraz wymianę stolarki okiennej budynku. Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego – wyjaśnia Adam Hausman, wójt gminy Walim.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close