Tygodnik DB2010

Głuszyca stawia na ekologię

 

Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę na realizację zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu  żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”.

 

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jego wysokość wynosi  592.903 zł. Dzięki pozyskanym środkom planowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca zostanie dofinansowana w 63,63%. Deklarację udziału w projekcie zgłosiły 34 gospodarstwa domowe z terenu Łomnicy, Sierpnicy i Grzmiącej.

Przypomnijmy, że wcześniej – na realizację zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję– montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach szkolnych” – Gmina Głuszyca pozyskała dofinansowane w wysokości 422 603,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 497 180,00 zł. Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy oraz obniżenie kosztów opłat za energię elektryczną, gdyż zainstalowane systemy fotowoltaiczne produkować będą energię elektryczną.

– Budowa przydomowych oczyszczalni, obok montażu instalacji fotowoltaicznych, to kolejny projekt, z którego skorzystają głuszyczanie. Realizacja obu projektów przyczyni się także do ochrony środowiska naturalnego, co jest niezwykle ważne dla nas wszystkich – dodaje burmistrz Roman Głód.

(SJ)

 

 

glod marszalek promesaBurmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał z władzami województwa umowę na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Głuszyca.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej