Tygodnik DB2010

Inwestycje sołeckie

Grzędy są kolejną miejscowością, w której zrealizowano już fundusz sołecki na 2017 r. Mieszkańcy Grząd zdecydowali się przeznaczyć środki funduszu na zakup i montaż aluminiowych piłkochwytów. Jest to kolejna inwestycja w modernizację infrastruktury sportowej w tej miejscowości, ponieważ w poprzednich latach – również ze środków funduszu sołeckiego – utwardzono i wyrównano nawierzchnię boiska oraz zakupiono i zamontowano bramki oraz ławki. Całkowity koszt tegorocznego zadania wyniósł 25 361,84 zł i został w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Tymczasem już we wrześniu na zebraniach wiejskich mieszkańcy Gminy Czarny Bór będą mogli zdecydować na co przeznaczyć fundusze na kolejny rok. – Jeżeli masz pomysł zgłoś go już dziś i zmień wygląd swojego sołectwa. Wnioskowane zadanie można zgłosić wypełniając formularza załączony do niniejszego tekstu i złożyć go najpóźniej w wyznaczonym dniu zebrania wiejskiego u sołtysa swojej miejscowości, lub do końca sierpnia: pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w urzędzie gminy (biuro podawcze) albo elektronicznie na adres e-mail biuro.podawcze@czarny-bor.pl. Więcej informacji można uzyskać: w siedzibie urzędu gminy, pod nr tel. 74 8450 139 wew. 22 lub u sołtysów sołectw – dodaje Adam Górecki.

(RED)

fundusz solecki

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej