Tygodnik DB2010

Szczawno-Zdrój e-gminą

 

– Rozwój e-usług jest bardzo dynamiczny. Informatyzacja administracji publicznej jest więc konieczna. Jako gmina nie możemy, ale przede wszystkim nie chcemy odstawać od ogólnych trendów, dlatego w przyszłym roku zaproponujemy naszym mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom nowoczesne rozwiązania – mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju.

 

– Dzięki wsparciu funduszy europejskich, udoskonalimy pracę urzędników, czego efektem będzie bardziej skuteczna i łatwiejsza współpraca z interesantem. Wskutek elektronizacji wypracujemy nowy model komunikacji na linii urząd – obywatel, budując tym samym wzajemne zaufanie oraz synergię – podkreśla Marek Fedoruk.

19 lipca burmistrz Szczawna-Zdroju podpisał aneks do umowy z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój” w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”, Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku. Zmiany w umowie dotyczą przedłużenia okresu realizacji zadania do 31 marca 2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 791 970 zł, z czego 660 044,07 zł pokryje dofinansowanie.

(RED)

e uslugi szczawno

Bożena Dróżdż – dyrektor IPAW, Marek Fedoruk – burmistrz Szczawna-Zdroju, Bogumiła Wojtczuk – skarbnik miasta.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej