https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Można grać

 
Przy PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach zakończyły się prace przy realizacji projektu „Pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach”, współfinansowanego z Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”.
 
W atmosferze miłego spotkania z udziałem partnerów szkoły w projekcie, wolontariuszy i uczniów, podsumowano projekt, a zastępca burmistrza Boguszowa – Gorc Paweł Sosialuk i przewodniczący samorządu uczniowskiego Bartłomiej Piotrowski dokonali oficjalnego otwarcia pola, odbijając pierwsze piłeczki. Uczestnicy spotkania przy słodkim poczęstunku mieli okazję oglądać galerię fotografii, obrazującą wszystkie etapy pracy nad utworzeniem pola do minigolfa.
– Cieszy nas fakt, że przy naszej szkole powstało miejsce rekreacyjno – sportowe o dużych walorach estetycznych, otwarte dla społeczności lokalnej, do utworzenia którego udało się zaangażować lokalnych przedsiębiorców, firmy z całej Polski, wolontariuszy – pracowników TMMP, rodziców uczniów i nauczycieli. Wspólna praca przy tworzeniu pola była doskonałą okazją do integracji środowiska lokalnego i tworzenia poczucia wspólnoty. Gra w minigolfa to wspaniała rozrywka i sport dla całych rodzin, które zapraszamy do korzystania z pola do minigolfa i nieodpłatnego wypożyczania sprzętu – mówią pomysłodawcy projektu z PSP nr 6 w Boguszowie Gorcach.
(RED)
pole do minigolfa
Paweł Sosialuk i Bartłomiej Piotrowski dokonali oficjalnego otwarcia pola do minigolfa.

REKLAMA

Kliknij tutaj