Tygodnik DB2010

Jeden przeciw

Najważniejszym punktem XXXVII Sesji Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc była uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2016 rok. Uchwałę poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2016 rok. Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc oraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Poza jednym, wszyscy pozostali radni opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Waldemarowi Kujawie, nie mając zastrzeżeń co do wydatkowanych środków z gminnego budżetu w roku 2016.

(RED)

kujawa sesja

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej