Tygodnik DB2010

Los pomnika w rękach radnych

 

O tym, czy stojący na Podzamczu od prawie 30 lat Pomnik Niepodległości zostanie zlikwidowany lub przeniesiony (?!) w inne miejsce, zadecydują ostatecznie radni Rady Miejskiej Wałbrzycha. Wiążę się to z inicjatywą miejscowych działaczy PiS, którzy postanowili po usunięciu wspomnianego monumentu postawić tam Pomnik Żołnierzy Wyklętych.

 

Jak się dowiedzieliśmy, zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, która jest gospodarzem terenu, na którym stoi Pomnik Niepodległości, nie podjął decyzji w tej sprawie, przekazując ją do rozstrzygnięcia Radzie Miejskiej Wałbrzycha.

Przytaczaliśmy ostatnio opinie niektórych podzamczan na temat likwidacji dotychczasowego i postawienia nowego pomnika. Najkrócej ich stanowisko można przedstawić następująco: „Ręce precz od Pomnika Niepodległości!”. Pisaliśmy też o kontrowersjach, jakie wzbudzają tzw. żołnierze wyklęci, które mają istotny wpływ na stosunek podzamczan do pomysłu postawienia nowego pomnika.

Nie wiemy, w jaki sposób sprawa będzie rozpatrywana przez radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha. Pozostaje nam tylko apelować do naszych przedstawicieli o wszechstronne i dogłębne jej omówienie ze świadomością, że biorą na siebie sporą odpowiedzialność przed swoimi wyborcami. Ale taka jest przecież rola radnego.

Andrzej Basiński

 pomnik niepodleglosci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy uroczystości rocznicowych pod Pomnikiem Niepodległości na Podzamczu.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej