Tygodnik DB2010

Koniec Mo – Bruku w Wałbrzychu?

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zgodnie twierdzą, że dni składowiska odpadów firmy Mo-Bruk w Wałbrzychu są policzone. Przedstawiciele Mo-Bruku sa jednak innego zdania.

 mobruk pozar kamil zielinski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 23 września br. decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostało cofnięte spółce Mo-Bruk S.A, pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji składowania odpadów zlokalizowanych przy ulicy Górniczej w Wałbrzychu. Z punktu widzenia mieszkańców, wizerunku miasta oraz emocji, jakie budzi funkcjonowanie tego zakładu, decyzja cofająca pozwolenie zintegrowane oznacza istotny przełom oraz punkt zwrotny w zakończeniu funkcjonowania składowiska odpadów Mo-Bruk na terenie Wałbrzycha – mówi Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.

Wydanie tej decyzji nie oznacza jednak natychmiastowego zamknięcia wałbrzyskiego składowiska.

– Decyzja nie ma charakteru natychmiastowej wykonalności. Dopiero gdy utrzymają ją w mocy minister środowiska, po spodziewanym odwołaniu firmy Mo-Bruk, będzie ona prawomocna. Odwołanie do sądu nie wstrzyma jej wykonania – przekonywał w Wałbrzychu marszałek Cezary Przybylski.

– Utrzymanie tej decyzji w mocy przez ministra będzie oznaczało nie tylko fizyczną likwidację składowiska oraz rekultywację terenu, którą będzie musiała przeprowadzić na własny koszt firma Mo-Bruk. Zamknie też firmie możliwość ubiegania się o odszkodowanie – podkreślał prezydent Roman Szełemej.

– Połączyliśmy siły, by w końcu skutecznie wyłączyć to składowisko do użytkowania. Mimo udowodnienia wielu przypadków łamania przepisów, wydania wielu decyzji administracyjnych oraz prowadzonych postępowań w prokuraturze, sprawa do tej pory stała w miejscu, a składowisko wciąż zagraża mieszkańcom. Dzięki tej decyzji, nad którą wspólnie pracowaliśmy przez kilka miesięcy, wreszcie nastąpi kres tego bezprawia – dodał wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński.

Tymczasem spółka Mo-Bruk twierdzi, że marszałek województwa przyznał jej bezterminowe pozwolenie na prowadzenie składowiska w Wałbrzychu.

– Decyzja, którą Marszałek Województwa Dolnośląskiego usiłował cofnąć pozwolenie zintegrowane zarówno pod względem prawnym, jak i merytorycznym jest błędna i nieprawomocna, Spółka jest w trakcie przygotowania odwołania. Mo-BRUK S.A. posiada prawomocną decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.09.2016 r., znak DOW-S-V.7222.78.2014.AP.MC, która ustanowiła pozwolenie zintegrowane bezterminowym i na tej podstawie Zakład w Wałbrzychu będzie nadal funkcjonował. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na bezterminowe pozostaje w obrocie prawnym – wyjaśnia Kinga Bajerska, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Mo-BRUK S.A.

(RED)

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej