Tygodnik DB2010

Fundusz Toyoty 2017

5 października 2016 r. została ogłoszona VII edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, która będzie realizowana w roku 2017. Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 5 października br. i trwać będzie do 30 listopada 2016r.

fundusz toyoty

 

 

 

Podobnie jak w poprzednich sześciu edycjach konkursu, Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe pomysły dotyczące małej rewitalizacji, z nastawieniem na ekologię, edukację i promocję zdrowego stylu życia, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są realizowane w powiecie wałbrzyskim. Dla przykładu, w ostatnim roku dofinansowanie uzyskały projekty budowy toru rowerowego, ekologicznego szlaku turystycznego, placu zabaw, stacji meteorologicznej przy szkole podstawowej, czy też roweru produkującego energię elektryczną. Osoby i instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2016 mogą się z nimi zapoznać na stronach internetowych: www.zielonywalbrzych.pl i www.fee.org.pl w zakładce „Fundusz Toyoty”.

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. W tej edycji maksymalna kwota wsparcia projektu wzrosła z 17 000 do 20 000 zł. Natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania wzrosła z 60 000 do 80.000 zł. Było to możliwe dzięki nowemu pomysłowi Toyoty, w ramach którego firmy, które odwiedzają fabrykę i zdobywają wiedzę z zakresu systemu produkcyjnego Toyoty, przekazują określoną kwotę właśnie na rzecz Funduszu Toyoty. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2017 roku.

W 2017 r. Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły, a Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu Toyoty. Każda organizacja może skorzystać z konsultacji dot. zasad przygotowania wniosku i późniejszego rozliczenia, których udziela Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej.

Dla wszystkich osób i organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie, partnerzy Funduszu Toyoty organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 października 2016 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu (sala konferencyjna). Tematami spotkania będą informacje o zasadach ubiegania się o dotację oraz omówione zostaną zasady prawidłowego dokumentowania realizacji projektu oraz rozliczenia wydatków z przyznanej dotacji oraz wkładu własnego. Planowany termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia – 23 grudnia 2016 roku,

(RED)

***

Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronach:

www.fee.org.pl, www.toyota-walbrzych.pl, www.zielonywalbrzych.pl

Koordynator Funduszu: Grzegorz Kruszyński, Fundacja Edukacji Europejskiej,

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, grzegorz@fee.pl, tel. 601 262 182.

 

plac-zabaw-przy-psp-nr-2-w-gluszycy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac zabaw przy PSP nr 2 w Głuszycy powstał w tym roku dzięki Funduszowi Toyoty.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej