Tygodnik DB2010

Dla wygody i bezpieczeństwa

 

7 września br. burmistrz Jedliny – Zdroju Leszek Orpel podpisał umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na kolejne remonty dróg w uzdrowiskowej gminie.

 

Jedlina – Zdrój otrzymała dofinansowanie w wys. około 1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zostanie przeznaczone na remont ul. Włościańskiej i Zamkowej.

Przebudowa ul. Włościańskiej na całym odcinku zapewni mieszkańcom lepszą komunikację, w niektórych miejscach droga zostanie poszerzona, wykonane będzie odwodnienie i ułożone zostaną nowe krawężniki. Gmina otrzyma refundację w wysokości około 463 tys. zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów.

Natomiast remont ul. Zamkowej wykonywany będzie od strony ul. Noworudzkiej, na której powstanie pętla autobusowa. W ramach tego remontu powstaną także nowe miejsca postojowe. Celem projektu jest dalszy rozwój turystyki przez poprawę dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Ponadto przebudowana droga ułatwi dojazd na teren pałacu, jego bazy hotelowej i gastronomicznej. Na remont tej drogi gmina otrzyma refundację w wysokości około 532 tys. zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na remont ul. Włościańskiej, a rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec października br. Natomiast remont ul. Zamkowej realizowany będzie na początku 2017 roku.

(KSZ)

 jedlina droga pieszo rowerowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Jedlinie – Zdroju remontowane są kolejne drogi.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej