Tygodnik DB2010

Pieniądze dla gmin

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej udzielił Gminie Miasto Boguszów-Gorce promesy w wysokości 150 tys. zł na przebudowę ul. Sportowej w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego. W ramach zadania przewidziana jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową drogi oraz budową oświetlenia drogowego. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia po trasie istniejącej drogi z dostosowaniem do nowej szerokości oraz odwodnienie drogi poprzez wpusty deszczowe odprowadzające wodę deszczową do kanalizacji deszczowej. Powstanie nowe oświetlenie drogi, co podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi. Z kolei gmina Głuszyca otrzymała promesę w wysokości 150 tys. złotych na finansowanie zadania realizowanego przy wsparciu finansowym Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016. Promesa dotyczy zadania „Sportowe Przedmieście – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy”. Wkład własny Gminy Głuszyca wynosić będzie 50 tys. zł.

(RED)

glod przybylski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marszałek województwa Cezary Przybylski wręczył promesę burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej