Tygodnik DB2010

Najlepsza agroturystyka

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłasza konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. W 2015 roku tytuł ten zdobyło gospodarstwo pn. „Zacisze Trezch Gór” znajdujące się w Jedlinie Zdroju, prowadzone przez Zofię i Wiesława Sosnowskich oraz Wiolettę i Pawła Mierzejewskich.

 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przy udziale Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowego Zespołu Doradców w Wałbrzychu. Podstawowym celem konkursu jest: wskazywanie agroturystyki, jako komplementarnej działalności w gospodarstwie rolnym przynoszącym dodatkowy dochód; promocja i reklama gospodarstw agroturystycznych; podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej. Przedmiotem oceny gospodarstw agroturystycznych, biorących udział w konkursie, są następujące kryteria: jakość świadczonych usług; standard gospodarstwa (estetyka otoczenia, higiena wyżywienia i pomieszczeń, wyposażenie gospodarstwa itp.); szczególne atrakcje związane z gospodarstwem rolnym i okolicą (zajęcia sportowe i rekreacyjne); aktywność gospodarza w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej.

W konkursie uczestniczą właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz oferenci w ramach turystyki wiejskiej. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (druk w załączniku do regulaminu na stronie powiat.walbrzych.pl) do DODR – z dopiskiem do Pani D. Szczęśniak. Do konkursu mogą przystąpić laureaci ubiegłorocznej edycji pod warunkiem przeprowadzenia istotnych zmian modernizacyjnych/remontowych w gospodarstwie. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa z dniem 20 lipca 2016 roku. Konkurs odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 8 gospodarstw. Maksymalna liczba zgłoszonych gospodarstw to 13.

Konkurs jest jednoetapowy. Oceny zgłoszonych gospodarstw agroturystycznych oraz wyłonienia laureatów, po przeprowadzonej w lipcu wizji w gospodarstwach agroturystycznych, dokona Powiatowa Komisja Konkursowa, powołana zarządzenie Starosty Wałbrzyskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia uczestników przez Powiatowy Zespół Doradców. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2016 roku. Zwycięzcom i uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody Starosty  w formie bonów pieniężnych.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

herb_powiat_walbrzyski

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej