Tygodnik DB2010

Trwa rzetelna analiza zebranych materiałów

23 marca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał pozytywne postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu melafiru ze złoża Rybnica Leśna przez spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. Teraz dokumenty te analizuje burmistrz Mieroszowa, który musi wydać decyzję środowiskową, bez której KSS Bartnica nie mogą ubiegać się o nową koncesję dla kopalni w Rybnicy Leśnej.

KSS-BARTNICA-KOPALNIA-RYBNICA-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że kontynuacja wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej przez KSS Bartnica nie powinna znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000. Pozytywne postanowienie RDOŚ dla Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej stanowi bardzo ważne rozstrzygnięcie w trwających od przeszło 5 lat procedurach, związanych ze staraniami kopalni o kontynuację trwającego w tym miejscu od stu lat wydobycia. Teraz decyzję środowiskową, umożliwiającą kopalni wystąpienie o nową koncesję, powinien wydać burmistrz Mieroszowa.

– Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu melafiru ze złoża „Rybnica Leśna” przez spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w dniu 31 marca br. W chwili obecnej zapoznaję się z obszernym pismem zawierającym m.in. 45 warunków, które w opinii RDOŚ muszą być spełnione przez przedsiębiorcę wnioskującego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie postanowienia przez RDOŚ jest jednym z etapów postępowania. Pragnę przypomnieć wszystkim zainteresowanym, iż Gmina Mieroszów zajmuje się decyzją środowiskową od kwietnia 2015 roku, po tym jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązało nas do ponownego rozpatrzenia sprawy. Decyzja środowiskowa wydana w listopadzie 2014 roku została bowiem zaskarżona. Ponowne postępowanie wiąże się między innymi z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko przez Kopalnie Surowców Skalnych oraz wydaniem postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co trwało od września ubiegłego roku do teraz. W chwili obecnej trwa rzetelna analiza zebranych materiałów w tym skomplikowanym i wielowątkowym postępowaniu. Jest to niezbędne do podjęcia dalszych działań mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji – wyjaśnia Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej