Tygodnik DB2010

Przeciw przemocy

W minioną niedzielę przed wałbrzyskim ratuszem kobiety i dziewczęta uczestniczyły w akcji przeciw przemocy „One Billion Rising”, prowadzonej w ponad 200 krajach.

 

Polska jej edycja, w którą włączyło się ponad 60 miast, nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. Elementem wspólnym jest taniec, który specjalnie w Walentynki ma wyrażać sprzeciw wobec wszelkim przejawom przemocy, a także wyrażający wsparcie dla tych, którzy tej przemocy doświadczyli. W wałbrzyskiej akcji wzięły także udział panie uczestniczące w zajęciach fitness organizowanych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, jak również dziewczynki korzystające z zajęć zorganizowanych w OSK podczas ferii zimowych.

(BAS)

Przeciw przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczki akcji przed wałbrzyskim ratuszem.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej