Tygodnik DB2010

Powiatowa Rada Rynku Pracy

5 lutego 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy –organu  opiniodawczego Starosty. Obradom przewodniczyła Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

 

Pierwszy porządek obrad zawierał 9 punktów i przyjęto go bez sprzeciwu. Ustalono kierunki szkoleń zawodowych oraz zaopiniowano nowy kierunek kształcenia. Przegłosowano pozytywnie sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz racjonalność wykorzystania środków finansowych za ubiegły rok. Poziom bezrobocia spada, a wielu zaktywowanych nadal utrzymuje zatrudnienie po 24 miesiącach. Obrady przebiegały sprawnie choć burzliwie.

– Wszelkie sugestie Rady będę brał pod uwagę podejmując finalne decyzje w tematach omawianych. Celem nadrzędnym jest dobro mieszkańców Powiatów, ponieważ dla nich się tutaj zbieramy i obradujemy. Co polepszyć, jak podzielić i jak efektywniej współpracować- mówił Starosta Jacek Cichura.

Kolejne posiedzenie planowane jest z początkiem marca.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

cichura mrzyglocka radochonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: starosta Jacek Cichura, posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz dyrektor PUP Małgorzata Radochońska.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej