Tygodnik DB2010

Bezpieczne gospodarstwo

Trwa XIV konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

bezpieczne gospodarstwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowie i życia w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą brać udział osoby, które do 31 marca 2016 r. zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu dostępnym w PT KRUS w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej KRUS. Etap regionalny trwa od dnia ogłoszenia do 20 maja 2016 r., a etap wojewódzki do 24 czerwca 2016 r. Gospodarstwa zgłoszone do konkursu zostaną ocenione m.in. pod kątem ładu i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stanu budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenia maszyn i urządzeń, warunków obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stanu środków ochrony osobistej i odzieży roboczej. Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, wojewódzkiego i centralnego. Na laureatów wszystkich etapów czekają atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną na etapie centralnym jest wysokiej klasy ciągnik rolniczy. Osoba do kontaktu: Ewa Balazs, tel. 74 84 84 420, mail: ewa.balazs@krus.gov.pl, walbrzych@krus.gov.pl.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej