Tygodnik DB2010

Karkonosze w fotografii

OSK-wystawa

 

 

 

 

 

 

 

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, zaprezentowano wystawę fotograficzną „Karkonosze 2015”, której współorganizatorem była Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. Prace powstały podczas pleneru szkoleniowego w październiku ub. r. Uczestniczyło w nim 23 fotografów. Dodatkowo obejrzeć można pokazy diaporam „Impresje zimowe”, Waldemara Kałasznikowa, „Tatry familijnie” Krystyny i Marka Kosińskich oraz „Rodzinnie” Włodzimierza Palusko i Wojciecha Piątkowskiego, które przygotował Alek Ziółkowski. Na zdjęciu wystawa fotograficzna w OSK.

(BAS)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej