Tygodnik DB2010

Long Life Learning – nauka przez całe życie

Z zachodu przyszedł do nas nowy trend, tzw. Long Life Learning (ang. uczenie się przez całe życie). Dostępność krótkich  form nauki powoduje, że bez względu na wiek możemy cały czas doskonalić umiejętności lub zdobyć nowy zawód. Pracodawcy preferują ludzi wszechstronnych, a  to powoduje, że cały czas rośnie liczba osób zainteresowanych podjęciem nauki, by zdobyć nowe źródło dochodu lub zmienić zawód.

zdjecie Jagody

 

 

 

 

 

 

 

Specjaliści z sieci szkół TEB Edukacja, krajowego lidera edukacji policealnej, wybrali kierunki, które szybko – nawet w  rok – pozwalają zdobyć umiejętności i perspektywiczny zawód:

Higienistka stomatologiczna  posiada uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania wybranych zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych pod nadzorem lub na zlecenie lekarza dentysty. Główną rolą higienistki jest współpraca z pacjentami w zakresie profilaktyki, analizy stanu uzębienia oraz raportowaniu wyników lekarzowi dentyście.

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze. Aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie w klinikach, domach opieki, centrach rehabilitacyjnych lub jako prywatny opiekun osoby starszej.

Terapeuta zajęciowy to zawód stworzony dla osób pełnych empatii oraz posiadających umiejętności łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi. Do obowiązków terapeuty zajęciowego należy między innymi prowadzenie zajęć: warsztatowych, świetlicowych, kulturalno-oświatowych, artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych.

Technik masażysta wykonuje masaże, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają. Zdobycie tego zawodu umożliwia szerokie perspektywy zatrudnienia m.in. w placówkach ochrony zdrowia, w gabinetach odnowy biologicznej czy ośrodkach SPA.

Dla pozostałych chętnych istnieje możliwość podjęcia nauki na równie interesujących kierunkach: Technik usług kosmetycznych – wellness & spa, Dietetyka, Technik administracji – zarządzanie biurem,  Technik BHP, Technik informatyk z certyfikatami Microsoft i wiele innych.

Możliwości zdobycia nowego zawodu jest wiele. Jak jednak wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie? Przede wszystkim trzeba zastanowić się nad własnymi potrzebami, odpowiedzieć sobie na pytanie: Po co? Wtedy można podjąć decyzję, czy chcę podnieść swoje kwalifikację, czy szukać nowych możliwości rozwoju. Jedno jest pewne – każdy, kto chce pozostać konkurencyjny na rynku pracy, powinien pamiętać o ustawicznym kształceniu w wybranych przez siebie dziedzinach.

Dowiedz się więcej

Szkoły medyczne i policealne TEB Edukacja

Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 1, tel. 74 667 08 80

Wałbrzych, ul Słowackiego 7, tel. 74 667 08 85

www.teb.pl

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej