Tygodnik DB2010

Droga jak nowa

droga dzikowiec

 

 

 

 

 

 

 

W listopadzie zakończona została przebudowa drogi gminnej a wraz z nią budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bema, na drodze dojazdowej do Dzikowca. Zakres zadania obejmował wykonanie m.in. robót rozbiórkowych, nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, zatoki wraz ze zjazdem do zbiornika dla potrzeb straży pożarnej, zjazdów do lasu dla obsługi pojazdów leśnictwa, poboczy i przepustów. Ponadto zamontowane zostały 22 punkty oświetleniowe wzdłuż drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 084 031,08 zł. Zadanie to zostało zrealizowane wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych, na podstawie porozumienia zawartego we wrześniu 2014 r. Udział Nadleśnictwa w kosztach inwestycji wyniósł 63 450,35 zł. Na realizację zadania udało się pozyskać dotację w wysokości 525 803 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej