Tygodnik DB2010

Nie chcą zamknięcia basenu

W związku z zapowiedzianym przez wałbrzyskie władze zamknięciem z końcem tego roku basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich na Podzamczu, grupa mieszkańców tej dzielnicy wystosowała do posłanki, a zarazem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, pismo z prośbą o pomoc i interwencję, by basen po remoncie mógł nadal służyć tamtejszej społeczności.

PSP 21

 

 

 

 

– Zamiar zamknięcia obiektu, jest próbą zanegowania idei olimpijskich patronów tutejszej szkoły, a tym samym przydatności pływalni w procesie dydaktycznym i w harmonijnym rozwoju fizycznym naszych dzieci – czytamy w piśmie, w którym podkreślono ćwierćwiecze działalności obiektu.

W dalszej części pisma autorzy wskazują na szkodliwość zamknięcia pływalni w trakcie roku szkolnego, co – ich zdaniem – spowoduje zdezorganizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Jak twierdzą, swój sprzeciw przeciwko zamknięciu basenu wyraziło i potwierdziło podpisem ok. 4 tys. osób.

Przypomnijmy, że w oświadczeniu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zapowiedziano wyłączenie z eksploatacji basenu przy PSP nr 21 z końcem 2015 r. Decyzję podjęto w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, motywując ją złym stanem technicznym i sanitarnym obiektu, który może zagrażać zdrowiu jego użytkowników oraz wyeksploatowaniem basenu, który zdaniem PPIS nie spełnia obowiązujących norm i standardów.

Pływalnia użytkowana była dotychczas przez uczniów, członków szkolnego klubu Olimpijczyk oraz osoby dorosłe.

(A.Bas.)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej