Tygodnik DB2010

Klasa Fedoruka

Jak poprawić zaopatrzenie w wodę w gminie Mieroszów? Tę bezcenną wiedzę przekazał – podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa – radnym, a przede wszystkim burmistrzowi i prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Jerzy Fedoruk, były burmistrz Mieroszowa, od lat pracujący w wałbrzyskich wodociągach.

 

Przedłużające się problemy z dostawami wody w gminie Mieroszów sprawiły, że radni Rady Miejskiej Mieroszowa postanowili szczegółowo sprawdzić co w tej sprawie zrobili burmistrz Marcin Raczyński i podległe mu służby. Do spotkania obu stron, w obecności około 20 mieszkańców gminy, doszło w poniedziałek, 16 listopada, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

– Dlaczego informację na piśmie dostaliśmy 5 minut przed rozpoczęciem obrad? – pytali burmistrza radni Maja Sadowy i przewodniczący komisji ogólnej Ryszard Gubernat.

– Bo w piątek odbyłem w tej sprawie jeszcze jedno ważne spotkanie we Wrocławiu – tłumaczył nowy prezes ZGKiM Zbigniew Rybczyński, który potem szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania, referując dane przekazane radnym na piśmie (przygotowany raport: komisja hydrologiczna mieroszow).

W trakcie dyskusji nie brakowało spięć na linii prezes – radni i burmistrz – radni, zwłaszcza, gdy rajcy szczegółowo dopytywali o działania mające na celu jak najszybszą poprawę dostaw wody. I być może około trzygodzinne posiedzenie nie wniosłoby nic nowego (bo przekazywane informacje były już wcześniej znane), gdyby nie kilkuminutowe wystąpienie byłego burmistrza Jerzego Fedoruka. Wskazał on – między innymi – na możliwości pozyskiwania wody od strony Golińska z czeskich wodociągów, a od strony Różnej z wodociągów kamiennogórskich. Potwierdził także informacje na temat złóż wody w Łącznej oraz wykorzystania źródeł w Kowalowej oraz Sokołowsku. I zadeklarował – o ile zdrowie mu pozwoli – bezpłatną pomoc w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla gminy i jej mieszkańców.

Niestety, nie wiadomo, czy mieszkańcy będą mogli liczyć na jakiekolwiek bonifikaty za okres, kiedy byli pozbawieni dostaw wody i za sytuacje, w których podmuch powietrza w pustych rurach powodował zmiany stanów wodomierzy. Na te pytania burmistrz zadeklarował odpowiedź na piśmie po rozeznaniu sytuacji i skali problemu. Jest także dobra wiadomość: ZGKiM zatrudni trzech nowych pracowników, z których dwóch będzie pracowało w dziale wodociągowym, co ma usprawnić usuwanie awarii.

Robert Radczak

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

Radni Rady Miejskiej Mieroszowa zwołali komisję, w trakcie której przedstawiona została sytuacja hydrologiczna w gminie.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej