Tygodnik DB2010

Freski w Niedźwiedzicy

– Dolny Śląsk wzbogacił się o unikatowy zabytek sztuki gotyckiej o wysokich walorach artystycznych i historycznych – mówi Anna Kościów, konserwator dzieł sztuki. Wzbogacił się Dolny Śląsk, a przede wszystkim gmina Walim, bo to na jej terenie, w kościele pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy, w trakcie wykonywania badań stratygraficznych w 2014 r. i ich poszerzenia w roku bieżącym, odkryte zostały malowidła ścienne z końca XV w. lub początku XVI w. Malowidła przedstawiają sceny z życia świętych i wykonane są w technice fresku.

 

Rozpoczęcie remontu kościoła to znakomity przykład inicjatywy oddolnej, bowiem to mieszkańcy wsi Niedźwiedzica wystąpili w roku 2014 z propozycją przygotowania do prac zabezpieczających wewnątrz świątyni, czyli zbicia tynków i osuszenia ścian. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim przystąpiła do działań i w tych pracach mieszkańcy, wraz z miejscowym proboszczem, mobilizują się nawzajem. I to wówczas, przed przystąpieniem do prac remontowych, Wojewódzki Konserwator Zabytków  we Wrocławiu zalecił najpierw wykonanie właściwego odwodnienia świątyni i wykonanie badań stratygraficznych tynków wewnętrznych i zewnętrznych  w kościele. Badania miały na celu sprawdzenie, czy pod warstwami farb naniesionych przez wieki podczas kolejnych remontów kościoła, nie skrywają się zabytkowe polichromie. Zgodnie z planem, w roku 2014 wykonane zostało jedno i drugie zalecenie konserwatorskie. W roku bieżącym, na podstawie pozwoleń konserwatorskich, prowadzone są poszerzone badania stratygraficzne oraz wykonywana ekspertyza malowideł, a równocześnie z nimi dalsze prace zabezpieczające, ale już wewnątrz kościoła. Badania stratygraficzne przeprowadza konserwator dzieł sztuki Anna Kościów , a opinię dotyczącą czasu powstania i określenia tematu odkrytych malowideł, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, wyraziła kurator sztuki średniowiecznej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu –Bożena Guldan-Klamecka. Ponieważ w wielu źródłach, w tym w rejestrze zabytków, jako data powstania kościoła podawany jest koniec wieku XVI, w kontekście czasu powstania odkrytych malowideł, należy uznać za błędne ustalenie, które  wymagające korekty.

Dotychczasowe prace przy zabytku finansowane są z budżetu gminy, czyli z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z wyodrębnionego w budżecie gminy Walim funduszu soleckiego wsi Niedźwiedzica na rok 2015 oraz ze środków zebranych przez parafian i darowanych przez sponsorów.

(RED)

freski niedzwiedzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabytkowy fresk z kościoła pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy (fot. Anna Kościów).

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej