Tygodnik DB2010

Złote Godło dla Wodociągów

Na forum ogólnopolskim doceniono jakość usług świadczonych przez Wodociągi Wałbrzych. Przedsiębiorstwo zostało głównym laureatem prestiżowej nagrody Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w ogólnopolskim programie przeprowadzanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Jesteśmy zaszczyceni tak ogromnym wyróżnieniem, jakim jest ta ogólnopolska nagroda. Jej otrzymanie motywuje nas do jeszcze cięższej i solidniejszej pracy, by jakość naszych usług nigdy nie uległa pogorszeniu – komentuje Prezes Zarządu Wodociągów, p. Marek Mielniczuk.

Kapituła przyznała Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji wysoką ocenę (w kategorii QI Services/podmioty 101-500 prac.) i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności Wodociągów Wałbrzych, zwłaszcza w zakresie oferowanych usług, będących przedmiotem konkursowego zgłoszenia.
28 września, podczas trwającego w Warszawie Europejskiego Forum Jakości, odbyła się Gala Finałowa, w trakcie której Pan Zygmunt Haudek, prokurent Spółki, odebrał Złote Godło z rąk Organizatorów.
Marzena Zagrodna

zlote godlo wodociagi

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej