Tygodnik DB2010

Wyprawa – poprawa

Już po raz 22 została zorganizowana akcja Sprzątanie Świata Polska 2015, pod hasłem „Wyprawa – poprawa”. Jak co roku tysiące wolontariuszy: młodzież i dorośli – wszyscy którym zależy na czystym środowisku, prowadzili działania propagujące ograniczenia powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

sprzatanie swiata walim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach tegorocznej akcji organizatorzy zwracali uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

– W gminie Walim w akcji biorą udział najmłodsi mieszkańcy – uczniowie miejscowych szkół pod opieką swoich wychowawców. Uczniowie Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu posprzątali w Walimiu między innymi: Park Jordanowski, Kwaterę Ofiar Terroru Hitlerowskiego, a także Szlak do Osówki. Z kolei dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach posprzątały tereny w Jugowicach, a wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, zadbały o ulicę Kościuszki i Przełęcz Walimską. W tym roku uczestnicy zostali zaopatrzeni w worki na odpady i rękawiczki ochronne, zakupione przez Urząd Gminy Walim. Dzieci bardzo angażują się w tę akcję i dokładnie wykonują swoje zadanie. Wszystkie zapełnione worki złożyły w wyznaczonych miejscach. I będą pamiętały, że należy dbać i szanować otaczającą nas przyrodę – wyjaśniają organizatorzy akcji „Wyprawa – poprawa” w gminie Walim.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej