Tygodnik DB2010

Dotacje i porządki

Zmiany w budżecie to jedna z ważniejszych uchwał pojętych podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach. W wyniku przekazanych gminie dotacji budżet Świebodzic na rok bieżący zwiększył się o kwotę blisko 250 tys. zł.

 

Wśród dotacji jest m. in. rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – w wysokości 67 000 zł, a także 96 000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Z kolei 58 263 zł to dotacja na zasiłki stałe. O taką samą kwotę zwiększono plan wydatków – wśród nich pojawiło się m. in. 60 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach na wdrożenie certyfikatu Biblioteka+ oraz programu bibliotecznego MAK+. Pojawiło się także nowe zadanie inwestycyjne w postaci montażu monitoringu wizyjnego w budynku ośrodka pomocy społecznej – 6000 zł, a także zakup pompy głębinowej do zbiornika Warszawianka – 9200 zł. Wśród innych, istotnych wydatków, należy odnotować kwotę 25 600 za zakup wyposażenie do nowo powstającego żłobka w Przedszkolu nr 2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podczas poniedziałkowej sesji rady miejskiej przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Świebodzic. Dokument porządkuje i wyznacza zasady kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz zieleni ścisłego centrum miasta. W planie są m.in. wytyczne co do stosowania materiałów do remontu elewacji budynków, umieszczania szyldów związanych z działalnością gospodarczą w danym punkcie handlowym czy usługowym – ciekawostką jest fakt, że zgodnie z zapisami planu nie będzie wolno umieszczać reklam na budynkach. Zapisy porządkują także zabudowę na tyłach kamienic, wprowadzając m. in. zakaz stawiania jakichkolwiek nowych budowli typu garaże czy komórki. Plan zajmuje się także terenami w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych murów obronnych. Zakłada oczyszczenie tych terenów z „przyklejonych” komórek czy składzików, za wyjątkiem tych obiektów, które są własnością prywatną. W planie zawarto także wskazówki dotyczące kształtowania zieleni, ochrony konserwatorskiej oraz zasad umieszczania elementów informacji wizualnej.

(RED)

 muryobron16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radni Świebodzic chcą oczyszczenia zabytkowych murów z „przyklejonych” komórek czy składzików.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej