Tygodnik DB2010

Prawo na korzyść obywatela

Podczas 98. posiedzenia Sejmu RP posłowie uchwalili nowelizację ustawy – ordynacja podatkowa. Nowelizacja wprowadza jednolitą zasadę, na którą podatnik będzie mógł się powołać w momencie, gdy wystąpią wątpliwości co do przepisów prawa podatkowego.

– Dzięki nowelizacji, wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść obywatela – informuje poseł Monika Wielichowska. Rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego – dodaje posłanka.

Problemy z niejasnymi regulacjami podatkowymi w Polsce sygnalizowali nie tylko obywatele. Także Trybunał Konstytucyjny zwracał na to uwagę, nakazując, by w razie trudnej do interpretacji normy prawnej, decyzja, która zostanie wydana, była zgodna z interesem podmiotu obowiązanego do świadczenia podatkowego. Nowelizacja zawiera ponadto propozycję złagodzenia zasad przeprowadzania kontroli. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewidują, że będzie je można przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

(RED)

 

wielichowska ordynacja

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej