Tygodnik DB2010

Pomyśleli o zimie

Zabytkowy, drewniany kościółek w Rybnicy Leśnej ma od niedawna ogrzewanie ławkowe i nową drogę. I czeka na turystów.

 

Historycy nie mają pewności, czy kościółek pochodzi z 1557 czy z 1608 r. Ale są pewni, że to wyjątkowo cenny zabytek Sudetów – zbudowany z drewna, z dachem krytym gontem. Wewnątrz można podziwiać malowane na drewnie polichromie, rzeźbioną ambonę czy piękną chrzcielnicę. Jednak od lat prawdziwym problemem kościoła było przejmujące zimno wewnątrz. Doskwierało nawet w ciepłe pory roku, ponieważ w Rybnicy panuje kapryśna, górska aura.

– Marzli parafianie i turyści, marzli też nowożeńcy, którzy upodobali sobie ten kościółek do zawierania ślubów – mówi ksiądz Piotr Kopera, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu, której rybnicka świątynia jest kościołem filialnym. – Założenie ogrzewania w drewnianym kościółku było niezbędne! Jednak instalacja musiała być wyjątkowo bezpieczna. Jedynym rozwiązaniem, na które zgodził się konserwator zabytków,  okazało się elektryczne ogrzewanie ławkowe.

Koszt takiego ogrzewania wyliczono na ponad 20 tys. zł. Zbiórkę pieniędzy prowadzili parafianie, ale funduszy wciąż brakowało.

– Postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do kopalni melafiru w Rybnicy. I wsparli nas, przekazując ponad 4 tys. zł. Dzięki temu mogliśmy zakończyć montaż ogrzewania w środkowych ławkach. Bardzo za to dziękujemy! – mówi ks. Kopera.

Kopalnia postanowiła dodatkowo – na własny koszt – wyasfaltować drogę, prowadzącą od kościółka w głąb wsi.

Przypomnijmy, że zabytkowa świątynia w Rybnicy jest otwierana w niedziele, na czas mszy św. Jednak można ją zwiedzać także w inne dni, po uprzednim kontakcie z wałbrzyską parafią pw. św. Franciszka z Asyżu, tel. 74 842 43 00.

(RED)

 KOSCIOL_RYBNICA-03

 

 

 

 

 

 

 

Zabytkowa świątynia w Rybnicy Leśnej jest jedną z atrakcji tej miejscowości.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej