Tygodnik DB2010

Dolnośląski Klucz Sukcesu dla Czarnego Boru!

Gmina Czarny Bór zdobyła Dolnośląski Klucz Sukcesu za 2014 rok w kategorii „Dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej”. Nagrodę odebrał podczas uroczystej gali w Zgorzelcu wójt gminy Adam Górecki.

gorecki klucz sukcesu

 

 

 

 

 

 

Kapituła brała pod uwagę między innymi wzrost gospodarczy gminy i jej kondycję finansową oraz zadania mające na celu promocję Dolnego Śląska.

– W Czarnym Borze dynamika wzrostu dochodów własnych w 2014 r. wyniosła 124,6% czyli wzrosła o 24,6 % w stosunku do roku 2013 (9 791 447,73 w roku 2013 i 12 196 360,68 w roku 2014). Na inwestycje w roku 2014 wydaliśmy 8 463 394,84 zł, a udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wyniósł rekordowe 35,42%. Dla porównania w roku 2013 było to 23,6%, a w roku 2012 tylko 7,8%. Dynamika środków finansowych pozyskanych zewnątrz wyniosła za rok 2014 187,8 %, czyli wzrosła o 87,8% w stosunku do roku 2013 (2 615 768,84 zł w roku 2013 i 4 911492,81 zł w roku 2014). Środki pozyskiwane były między innymi z kilku programów unijnych, budżetu państwa, samorządu województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Nadleśnictwa Wałbrzych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Wysoki procent środków inwestycyjnych  zawdzięczamy między innymi takim inwestycjom:

 1. Budowa kanalizacji przy ul. Skalników w Czarnym Borze – 1 227 485,59 zł
 2. Modernizacją ujęcia wody na terenie gminy – 143 496,02 zł.
 3. Budowa Obwodnicy Czarnego Boru – 1 157 650,74 zł.
 4. Budowa chodnika w Borównie – 342 000 zł,
 5. Modernizacja i odbudowa dróg gminnych – 2 350 432,94 zł
 6. Budowa mostu w Grzędach Górnych – 136 496,80 zł
 7. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego na mieszkania socjalne – 681 055,34 zł.
 8. Zakup i montaż placu zabaw w Czarnym Borze – 157 133,96 zł.
 9. Budowa świetlicy z zapleczem sanitarnym w Jaczkowie – 556 254,99 zł.
 10. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze – 1 364 000 zł,
 11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Jaczkowie – 60 261,62 zł,
 12. Modernizacja tras pieszo-rowerowych wokół stadionu w Czarnym Borze wraz z budową oświetlenia i ogrodzeniem – 205 505,84 zł;
 13. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Witkowie – 52 533,00 zł.

Jedną z największych inwestycji w gminie, oczekiwaną przez mieszkańców od przeszło 20 lat, jest rozpoczęta budowa obwodnicy w Czarnym Borze. W 2014r. zakończono I etap, który obejmował remont mostu oraz przebudowę drogi nr 3366D o długości 864m. Ta inwestycja została zrealizowana wspólnie z powiatem wałbrzyskim. Budowa obwodnicy ma na celu nie tylko wyprowadzenie taboru ciężkiego poza centrum miejscowości, ale także udostępnienie przyszłym przedsiębiorcom nowych terenów inwestycyjnych. Kolejną dużą inwestycją była budowa Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Ta największa inwestycja kulturalna w gminie otrzymała dwie prestiżowe nagrody: w Plebiscycie Samorządowy Lider Roku 2014 w kategorii inwestycje oraz Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kategorii Jednostki Samorządu Terytorialnego. Ta nowoczesna biblioteka wraz z centrum kultury uznawana jest przez środowisko kulturalne jako jeden z najlepszych nowo wybudowanych obiektów bibliotecznych. Całkowita wartość inwestycji wraz z wyposażeniem wyniosła ok. 3,8 mln zł. Oceniona pozytywnie była również współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie i organizacja dużych imprez sportowych takich jak Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim czy Międzynarodowy Turniej Czarny Bór Open – wylicza wójt Adam Górecki.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej