Tygodnik DB2010

Gmina Stare Bogaczowice bo…

… to miejsce idealne do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. To miejsce, które już wybrały setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój gminy będzie stale zwiększał jej atrakcyjność, zdeterminowaną nie tylko doskonałym położeniem.

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i ich mieniem czuwają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które niejednokrotnie wykazały się profesjonalnym działaniem podczas powodzi, pożarów i zdarzeń na drogach. Zabezpieczają one również liczne imprezy rekreacyjno – sportowe i parafialne organizowane we wszystkich sołectwach. Policję na terenie Gminy Stare Bogaczowice reprezentuje dzielnicowy z V Komisariatu Policji w Wałbrzychu, który dyżuruje w posterunku przy urzędzie gminy i systematycznie patroluje podległy mu rewir. Poprawie bezpieczeństwa służy także nowoczesne oświetlenie ulic. Na terenie gminy Stare Bogaczowice zainstalowanych jest 370 punktów świetlnych oraz 20 punktów hybrydowych.

Choć Gmina Stare Bogaczowice nie należy do największych w powiecie wałbrzyskim, to działalność gospodarczą prowadzi na jej obszarze blisko 200 podmiotów. Świadczy to o klimacie sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy. Większość firm działa w branży budowlanej, handlowej, transporcie, ochronie zdrowia i mechanice pojazdowej. W ostatnim czasie pojawiło się jednak kilka rodzajów działalności, których jeszcze niedawno nie było w ewidencji: marketing, nadzór dyspozytorski, usługi kelnerskie, pośrednictwo handlowe, usługi informatyczne, usługi w zakresie kierowania pojazdami itp. W związku z charakterem gminy i jej położeniem nowe władze samorządowe będą wspierały rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w branży turystycznej oraz agroturystycznej. Jednym z priorytetów ma być rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej, ponieważ w poprzednich latach na terenie gminy nie przybywało nowych miejsc noclegowych, a w przypadku obiektów gastronomicznych ich liczba systematycznie spadała.

Rozwojowi przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie usług, sprzyja zwiększająca się liczba mieszkańców, którzy zamieniają okoliczne miasta na przepięknie położoną gminę Stare Bogaczowice, budując tu liczne nowe domy. Wyznacznikiem nowoczesności jest także to, że na obszarze gminy nie ma problemu z dostępem do stacjonarnej sieci telefonicznej oraz internetowej. Trwają także zabiegi, by jeszcze lepsze było pokrycie terenu gminy sygnałem sieci komórkowych.

(RED)

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej