Tygodnik DB2010

Warto skorzystać

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dyżurują raz w miesiącu (w ostatni jego poniedziałek) w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze przy al. Podwale. Dotychczas odbyły się cztery dyżury, a kolejne w tym półroczu zaplanowano na 27 maja i 29 czerwca.

RWS Podzamcze

 

 

 

 

 

 

Pracownicy MOPS oferują poradnictwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne w zakresie: uzależnienie od środków psychoaktywnych, współuzależnienie, problemy małżeńskie i wychowawcze, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc domowa, wsparcie dla osób niezaradnych życiowo i zaburzonych psychicznie. Pełniący dyżury dysponują dokumentami niezbędnymi do wypełnienia na miejscu oraz ulotkami, broszurami informacyjnymi oraz numerami telefonów innych instytucji wspierających.

W przypadku braku zainteresowania mieszkańców tą formą pomocy, MOPS zmuszony będzie do rezygnacji z jej świadczenia.

(BAS)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej