Tygodnik DB2010

Bonifikata przy wykupie lokali

15.05.2019 r. weszła w życie uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z 26 kwietnia 2019 r., na mocy której przy wykupie ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku lub równoczesnym wykupie dwóch ostatnich lokali mieszkalnych w budynku, w którym pozostałe lokale są wykupione na własność, burmistrz Świebodzic może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży w wysokości 90%. Szczegółowe informacje są udzielane w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 pokój nr 15, tel. 74 666 95 26, 74 666 95 25.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej