Tygodnik DB2010

Darmowa komunikacja w Świebodzicach

26 kwietnia 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, rajcy podjęli uchwałę, na mocy której osoby korzystające z komunikacji miejskiej nie będą musiały płacić za bilety.

Zmiana ta będzie obowiązywała już od 15 maja 2019 r. Według autorów uchwały wprowadzającej bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Świebodzicach, dzięki tej regulacji nastąpi zmniejszenie liczby prywatnych samochodów na ulicach miasta, co ma pozytywnie wpłynąć na zakorkowanie miasta. Inicjatorzy tej zmiany przede wszystkim kierowali się troską o środowisko.

– Mamy nadzieję, że część mieszkańców zrezygnuje z przejazdów własnym samochodem ze względów ekonomicznych i praktycznych, jakimi są utrudnienia w ruchu, na rzecz środków komunikacji zbiorowej. Wpłynie to na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie hałasu i mniejsze uciążliwości w ruchu drogowym. Oszczędności w funkcjonowaniu komunikacji przyniesie także likwidacja biletów, wyeliminuje to koszty ich produkcji, dystrybucji i kontroli – podkreśla Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Świebodzicach zostały poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Ostatnie – dotyczące ostatecznych wersji rozkładów jazdy oraz tras autobusów miejskich – odbyło się w Klubie Seniora. Na miejscu zjawiła się grupa ponad 20 mieszkańców głównie z os. Sudeckiego i okolic, ale były również osoby z Cierni i ul. Piłsudskiego. Wyjaśnione zostały kwestie dopasowania nowych rozkładów jazdy do godzin dojazdów na msze św, do przychodni, szkół i zakładów pracy. Ważne okazały się również zmiany dotyczące przedłużenia wybranych kursów linii „0” do cmentarza na ul. Kamiennogórskiej, który dotąd był niemal niedostępny dla niezmotoryzowanych osób starszych. W toku rozmów poruszono kwestię złego stanu technicznego niektórych wiat przystankowych w mieście. Zebrani mieszkańcy otrzymali informację, że od przyszłego roku będą one systematycznie wymieniane.

Przypominamy, że od 1 maja 2019 r. zmienił się rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Świebodzicach. Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej: http://zgk.swiebodzice.pl/strony/komunikacja_miejska_rozklad_jazdy.htm.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej