Tygodnik DB2010

Centrum przesiadkowe w budowie

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia mieszkańców. Trwają już prace budowlane związane z realizacją zadania „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”.

– To projekt, na który otrzymaliśmy prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 – informuje burmistrz Roman Głód.

Centrum przesiadkowe, zlokalizowane na największym głuszyckim osiedlu, składać się będzie z nowoczesnej wiaty przystankowej i zatoki autobusowej, przestronnego parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią oraz z toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Zakończenie prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum Przesiadkowego nastąpi w roku 2019.

W ramach projektu Gmina Głuszyca zakupiła już dwa autobusy niskoemisyjne, dzięki którym mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej. Warto także dodać, że w okolicy powstającego centrum przesiadkowego znajduje się niedawno otwarta kryta pływalnia „Delfinek”.

(SJ)

W Głuszycy rozpoczęła się budowa centrum przesiadkowego.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej