Tygodnik DB2010

Pieniądze na drogi

Gmina Stare Bogaczowice otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 389 000 złotych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przekazał Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice Mirosławowi Lechowi promesę na dofinansowanie odbudowy trzech dróg na terenie gminy, które zostały uszkodzone w wyniku intensywnych opadów w czerwcu ubiegłego roku. – Dotacja wynosić będzie 389 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowemu odbudowana zostanie droga gminna w Chwaliszowie oraz dwie drogi gminne w Starych Bogaczowicach. Z tych środków i przy 20 procentowym udziale środków gminy zostanie wyremontowana droga gminna w Chwaliszowie obok osiedla Młodych (260 m) i drogi w Starych Bogaczowicach – jedna obok RSP (240 m) a druga to ul. Wiązowa (90 m) – wylicza Mirosław Lech.

(IL)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej