Tygodnik DB2010

Promesy w Mieroszowie

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński złożył na ręce Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego promesę dotyczącą sfinansowania przebudowy dróg gminnych na kwotę 1 815 190 zł.

– Promesę otrzymało jeszcze kilka gmin, lecz to Gmina Mieroszów „rozbiła bank” – stwierdził wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński.

Podczas wizyty w Mieroszowie, gość z urzędu wojewódzkiego odwiedził bibliotekę, studio nagrań, salę spotkań oraz część administracyjną Mieroszowskiego Centrum Kultury.

– Składamy ogromne podziękowania dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznanie dotacji Gminie Mieroszów w tak dużej kwocie, Wicewojewodzie Dolnośląskiemu Kamilowi Krzysztofowi Zielińskiemu za przekazanie promesy oraz burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu za poczynione w tym kierunku starania, zakończone wielkim sukcesem – podkreślają uczestnicy przekazania promes w Mieroszowie.

(RED)

Wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński wręczył burmistrzowie Andrzejowi Lipińskiemu promesę na ponad 1,8 mln zł.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej