Tygodnik DB2010

Milion dla szkół

Stowarzyszenie dla Rozwoju Zawodowego w partnerstwie z Gminą Mieroszów pozyskało 985 280,12 zł na realizację projektu „Otwarci na jutro”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2019 – 31.08.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

– Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 422 uczniom szkół z Gminy Mieroszów przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz zajęć terapeutycznych, doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli i rodziców oraz utworzenie Gminnego Punktu Informacji i Kariery. W ramach projektu zostanie utworzonych 29 kół zainteresowań oraz 26 grup terapeutycznych, powstanie 10 nowych pracowni przedmiotowych oraz doposażone zostaną pracownie już istniejące. Szkoły zostaną wyposażone w narzędzia TIK umożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych nowoczesnymi metodami, w tym 100 komputerów, 7 tablic multimedialnych, 8 rzutników. 40 nauczycieli weźmie udział w kursach doszkalających, a 9 ukończy studia podyplomowe. Podjęte działania zwiększą ofertę edukacyjną szkół, wpłyną na atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz podwyższenie wyników edukacyjnych uczniów – wyjaśnia Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

Wartość projektu wynosi 1 037 480,62 zł, a wkład funduszy europejskich to 985 280,12 zł.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej